top of page
isg-politikamiz.jpg

ONS ARBO-BELEID

EFTCG is er trots op de gezondheid en veiligheid op het werk als eerste prioriteit te beschouwen tijdens alle activiteiten

Beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk dat we hadden aangenomen op basis van respect voor mens en milieu waar mensen leven.

Het management van EFTCG is van mening dat alle ongevallen kunnen worden voorkomen en is zich ervan bewust dat dit doel kan worden bereikt door inzicht in zichzelf voortdurend te verbeteren en door een nulongevallenbeleid. Iedereen is verantwoordelijk om alles binnen zijn grenzen te doen voor het in stand houden van een betrouwbare en goede werkomgeving. Een van onze belangrijkste doelen is om onze medewerkers en omgevingen waar we aanwezig zijn te beschermen tegen mogelijke risico's van onze branche.

Voor dit doel verbinden we ons als ons HSE-beleid dat;

  • Om alle voorzorgsmaatregelen te nemen in overeenstemming met HSE-voorschriften en andere vereisten die effectief zijn voor het handhaven van de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, onderaannemers, bezoekers op de werkplek en bijlagen en bedrijfspersoneel dat vanuit bijlage werkt, gereedschappen en uitrusting, persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen en deze verstrekken indien nodig te gebruiken,

  • Vaststellen van alle onveilige gevallen en handelingen die kunnen leiden tot arbeidsongevallen en beroepsziekten op de werkplek en in de bijlage, het maken van een effectieve beoordeling van mogelijke ongevallenrisico's, het nemen van voorzorgsmaatregelen voor het elimineren en minimaliseren van bepaalde risico's, het elimineren van mogelijke gevaren en risico's bij de bron, het beoordelen van alle apparatuur voor deze doeleinden en het op tijd uitvoeren van alle periodieke testen en metingen,

  • Training van onze medewerkers over gezondheid en veiligheid op het werk en hen te voorzien van een goede gezondheids- en veiligheidsbewustzijn op het werk,

  • Om ons bedrijf tot model te maken met betrekking tot HSE-praktijken voor aangesloten organisaties, industriële kamers en verenigingen,

  • Het inschatten van mogelijke gevallen die zich in de toekomst kunnen voordoen door te kijken naar de verbetering van de industriële wereld, continue verbetering en het herzien van onze status,

  • Het tijdig en volledig in stand houden van gespecificeerde bronbehoeften met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk,

  • Om de duurzaamheid van de HSE-kwaliteit en de milieuwerkzaamheden die zijn opgesteld en uitgevoerd te behouden.

bottom of page